Uważność – Mindfulnes, co to takiego?

UWAŻNOŚĆ – MINDFULNESS, CO TO TAKIEGO?

⇒ Mindfulness lub uważność to proces psychologiczny koncentrowania uwagi na wewnętrznych i zewnętrznych bodźcach występujących w danej chwili który może zostać rozwijany poprzez medytację lub inne ćwiczenia. Uważa się, że współczesna popularność mindfulness na zachodzie została zapoczątkowana przez Jona Kabat-Zinna. Jest założycielem Kliniki Redukcji Stresu przy Uniwersytecie w Massachusetts, stworzył MBSR Mindfulness-Based Stress Reduction / Redukcja Stresu Oparta na Uważności.

K. Zinn określa Mindfulness, jako szczególny rodzaj uwagi:

 • skierowanej na bieżącą chwilę
 • świadomej
 • nieosądzającej

⇒ Badania przeprowadzone na dużych populacjach wykazały, że praktyka medytacji mindfulness jest silnie skorelowana z dobrym samopoczuciem i poczuciem zdrowia. Badania wykazały także, że nadmierne rozmyślanie i niepokój prowadzą do problemów psychicznych takich jak depresja i lęk oraz że praktyka medytacji mindfulness efektywnie redukuje zarówno gonitwę myśli i niepokój

⇒ Od lat 70′ XX wieku psychologia kliniczna i psychiatria rozwinęły wiele zastosowań terapeutycznych opartych na medytacji mindfulness, pomagających ludziom cierpiącym na różne zaburzenia psychologiczne. Praktyka mindfulness ma wiele współczesnych zastosowań w psychologii, takich jak redukcja objawów depresji, redukcja stresu, lęku oraz w terapii uzależnień. Badania naukowe wykazały także, że medytacja mindfulness redukuje ból fizyczny, w wyniku kilku unikalnych mechanizmów. Technika medytacji mindfulness zyskała światową popularność jako metoda zarządzania emocjami.

⇒ Badania kliniczne wykazały zarówno fizyczne jak i psychiczne korzyści zdrowotne u różnych pacjentów oraz zdrowych dorosłych i dzieci. Programy oparte na MBSR i podobnych modelach zostały powszechnie zaadaptowane w szkołach, więzieniach, szpitalach, ośrodkach dla weteranów i innych.

MBSR jest bardzo dobrze ustrukturyzowanym, skierowanym na uczestnika podejściem, które wykorzystuje stosunkowo intensywne, świeckie szkolenie w medytacji uważności jako podstawę programu, po to by nauczyć uczestników jak lepiej dbać o siebie i żyć bardziej zdrowo. Model ten jest z powodzeniem wykorzystywany (z odpowiednimi modyfikacjami) w wielu ośrodkach medycznych, a także w placówkach innych niż medyczne, takich jak szkoły, więzienia, środowiska pracy, sportowych programach szkoleniowych.

Na całym świecie ludzie z różnych środowisk, z różnymi doświadczeniami, różnych wyznań, w różnym wieku praktykują medytację uważności. Uczą się integrować metody poznane dzięki MBSR z ich codziennym życiem.

Prawie 40 lat badań potwierdza, że większość ludzi, którzy ukończyli 8-tygodniowy Kurs MBSR, doświadcza:

 • trwałego zmniejszenia objawów fizycznych i psychicznych
 • większej energii i entuzjazmu w życiu
 • większej zdolności, umiejętności relaksowania się
 • poprawy samooceny
 • zmniejszenia poziomu/nasilenia bólu i zwiększenia zdolności do radzenia sobie z chronicznym bólem
 • umiejętności radzenia sobie bardziej efektywnie w sytuacjach stresowych zarówno krótko- jak i długotrwałych.

* 8 tygodniowy kurs, pozwala na doświadczenie rutyny, nawyku, i doświadczenia korzyści z uważności. W szkołach Mindfullnes nazywany podstawowym kursem uważności.

⇒ Poprzez praktykę uważności uczymy się w jaki sposób odnosić się bezpośrednio to tego, co się wydarza w życiu, cokolwiek by to nie było. Uczymy się także w sposób świadomy, systematycznie pracować z własnym stresem, bólem, chorobą oraz wyzwaniami i wymaganiami codziennego życia. Przywracanie równowagi, dobrego samopoczucia wymaga podnoszenia świadomości wszystkich aspektów siebie samego, w tym ciała i umysłu. Uczymy się powracać do tych zasobów, które każdy z nas posiada. Uważność nie jest czymś, co należy uzyskać lub nabyć. Ona jest w każdym z nas, jest wewnętrznym zasobem, dostępnym dla każdego, cierpliwie czekającym na uwolnienie i wykorzystanie w służbie rozwoju, zdrowienia, we własnym życiu. Praktyki wykorzystywane podczas kursu zostały zaadaptowane z klasycznych buddyjskich medytacji i jogi, jednak MBSR jest w pełni świeckim, naukowo potwierdzonym podejściem, które działa w harmonii z dowolnym system wierzeń i przekonań.

MBSR jest pomocną metodą dla osób doświadczających:

 • stresu (w pracy, szkole, rodzinie, finansach, chorobie, starzeniu się, smutku, niepewności co do przyszłości);
 • psychicznego cierpienia (wywołanego zaburzeniami lękowymi, napadami paniki, depresją, zmęczeniem, zaburzeniami snu);
 • choroby (w tym przewlekłych chorób, chronicznego bólu, nadciśnienia, fibromialgii, z diagnozą nowotworową, chorób serca, astmy, chorób skóry, bólu głowy i wielu innych);
 • chęci poprawy zdrowia i dobrego samopoczucia (które chcą skoncentrować się za zapobieganiu i które chcą się nauczyć  w jaki sposób dbać o siebie i jak osiągnąć poczucie większej równowagi i odporności).

NASI SPECJALIŚCI


Autor: Magdalena Bogusz

⇒ Uważasz, że brakuje jeszcze czegoś w tym artykule, występują jakieś błędy, lub chciałbyś by pojawił się nowy, wyjaśniający zagadnienia dotyczące psychologii, psychiatrii, psychoterapii. Skontaktuj się z nami.

⇒ Masz jakieś pytania dotyczące opieki psychologiczno psychiatrycznej w Polsce lub w Szwecji, skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na te pytania.


 Źródła:

 

 1. Ruth A. Baer. Mindfulness Training as a Clinical Intervention: A Conceptual and Empirical Review (pdf), Kabat-Zinn, 1994, s. 4
 2. Kabat-Zinn, J (2013). Full Catastrophe Living: Using the Wisdom of Your Body and Mind to Face Stress, Pain, and Illness. New York: Bantam Dell. ​ISBN 978-0-345-53972-4
 3. Creswell J.D. (2016). „Mindfulness Interventions”.Annual Review of Psychology. 68.
 4. Posner M. (Feb 2011). „Mental training as a tool in the neuroscientific study of brain and cognitive plasticity”. Frontiers in Human Neuroscience. 5 (17).
 5. Pagnini, F., & Phillips, D. (2015). Being mindful about mindfulness. The Lancet Psychiatry, 2(4), 288 – 289. DOI: S2215-0366(15)00041-3.
 6. „Sati”. The Pali Text Society’s Pali-English Dictionary. Digital Dictionaries of South Asia, University of Chicago.
 7. Barbara Graham, In the Dukkha Magnet Zone, „Tricycle” [dostęp 2016-10-29] (ang.).
 8. Harrington A. Dunne JD. (Oct 2015). „When mindfulness is therapy: Ethical qualms, historical perspectives.”. American Psychologist. 70 (7).
 9. Publikacja w otwartym dostępie – możesz ją bezpłatnie przeczytać Richard Bränström, Larissa G. Duncan, Judith Tedlie Moskowitz, The association between dispositional mindfulness, psychological well-being, and perceived health in a Swedish population-based sample, „British Journal of Health Psychology”, 2, 2011, s. 300–316, DOI10.1348/135910710X501683, PMID21489058, PMCIDPMC3762484 (ang.).
 10. Ruth A. Baer i inni, Construct Validity of the Five Facet Mindfulness Questionnaire in Meditating and Nonmeditating Samples, „Assessment”, 3, 2008, s. 329–342, DOI10.1177/1073191107313003, PMID18310597 [dostęp 2016-10-29] (ang.).
 11. Dawn Querstret, Mark Cropley, Assessing treatments used to reduce rumination and/or worry: A systematic review, „Clinical Psychology Review”, 8, 2013, s. 996–1009, DOI10.1016/j.cpr.2013.08.004 [dostęp 2016-10-29].
 12. Dawn Querstret, Mark Cropley, Assessing treatments used to reduce rumination and/or worry: A systematic review, „Clinical Psychology Review”, 8, 2013, s. 996–1009, DOI10.1016/j.cpr.2013.08.004 [dostęp 2016-10-29].
 13. Jenny Gu i inni, How do mindfulness-based cognitive therapy and mindfulness-based stress reduction improve mental health and wellbeing? A systematic review and meta-analysis of mediation studies, „Clinical Psychology Review”, 37, 2015, s. 1–12, DOI10.1016/j.cpr.2015.01.006 [dostęp 2016-10-29].
 14. Publikacja w otwartym dostępie – możesz ją bezpłatnie przeczytać Clara Strauss i inni, Mindfulness-Based Interventions for People Diagnosed with a Current Episode of an Anxiety or Depressive Disorder: A Meta-Analysis of Randomised Controlled Trials, „PLOS ONE”, 4, 2014, e96110, DOI10.1371/journal.pone.0096110, PMID24763812, PMCIDPMC3999148 .
 15. Bassam Khoury i inni, Mindfulness-based stress reduction for healthy individuals: A meta-analysis, „Journal of Psychosomatic Research”, 6, s. 519–528, DOI10.1016/j.jpsychores.2015.03.009.
 16. Publikacja w otwartym dostępie – możesz ją bezpłatnie przeczytać Felipe A. Jain i inni, Critical Analysis of the Efficacy of Meditation Therapies for Acute and Subacute Phase Treatment of Depressive Disorders: A Systematic Review, „Psychosomatics”, 2, s. 140–152, DOI10.1016/j.psym.2014.10.007, PMID25591492, PMCIDPMC4383597.
 17. Manoj Sharma, Sarah E. Rush, Mindfulness-Based Stress Reduction as a Stress Management Intervention for Healthy Individuals A Systematic Review, „Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine”, 4, 2014, s. 271–286, DOI10.1177/2156587214543143, PMID25053754 [dostęp 2016-10-29] (ang.).
 18. Publikacja w otwartym dostępie – możesz ją bezpłatnie przeczytać Stefan G. Hofmann i inni, The effect of mindfulness-based therapy on anxiety and depression: A meta-analytic review., „Journal of Consulting and Clinical Psychology”, 2, s. 169–183, DOI10.1037/a0018555, PMID20350028, PMCIDPMC2848393 .
 19. Alberto Chiesa, Alessandro Serretti, Are Mindfulness-Based Interventions Effective for Substance Use Disorders? A Systematic Review of the Evidence, „Substance Use & Misuse”, 5, 2014, s. 492–512, DOI10.3109/10826084.2013.770027 .
 20. Publikacja w otwartym dostępie – możesz ją bezpłatnie przeczytać Eric Garland, Brett Froeliger, Matthew Howard, Mindfulness training targets neurocognitive mechanisms of addiction at the attention-appraisal-emotion interface, „Addictive Disorders”, 4, 2014, s. 173, DOI10.3389/fpsyt.2013.00173, PMID24454293, PMCIDPMC3887509 .
 21. David S. Black, Mindfulness-Based Interventions: An Antidote to Suffering in the Context of Substance Use, Misuse, and Addiction, „Substance Use & Misuse”, 5, 2014, s. 487–491, DOI10.3109/10826084.2014.860749 .
 22. Publikacja w otwartym dostępie – możesz ją bezpłatnie przeczytać Fadel Zeidan, David R. Vago, Mindfulness meditation–based pain relief: a mechanistic account, „Annals of the New York Academy of Sciences”, 1, 2016, s. 114–127, DOI10.1111/nyas.13153, PMID27398643, PMCIDPMC4941786 (ang.).
 23. Publikacja w otwartym dostępie – możesz ją bezpłatnie przeczytać Rinske A. Gotink i inni, Standardised Mindfulness-Based Interventions in Healthcare: An Overview of Systematic Reviews and Meta-Analyses of RCTs, „PLOS ONE”, 4, 2015, e0124344, DOI10.1371/journal.pone.0124344, PMID25881019, PMCIDPMC4400080 .
 24. Paulus MP. (01.2016). „Neural Basis of Mindfulness Interventions that Moderate the Impact of Stress on the Brain”. Neuropsychopharmacology. 41(1).
 25. Kabat-Zinn J., Życie piękna katastrofa, Czarna Owca, Instytut Psychoimmunologii, 
 26. Kabat-Zinn J., Gdziekolwiek jesteś, bądź, IPSI Press, 
 27. Kabat-Zinn J., Praktyka uważności dla początkujących. Czarna Owca
 28. Thich Nhat Hahn, Spokój z kazdym oddechem, Czarna Owca
 29. Thich Nhat Hahn,Zrozumieć nasz umysł, Czarna Owca
 30. Thich Nhat Hahn, Lilian Cheung,Smak. Świadome odżywianie, świadome życie, Czarna Owca
 31. Williams M, Penman D, Midfulnes. Trening Uważności, wydawnictwo Samo Sedno
 32. https://pl.wikipedia.org/wiki/Medytacja_mindfulness
 33. http://mindfulness.com.pl/mindfulness/mbsr/
 34. http://www.polski-instytut-mindfulness.pl/

 

Cart Item Removed. Undo
 • No products in the cart.