Category Tag: skierowanie

Jak długo są ważne skierowania do psychologa?

JAK DŁUGO SĄ WAŻNE SKIEROWANIA DO PSYCHOLOGA? Zazwyczaj skierowanie jest ważne dopóty, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych. Zachowuje ono swoją ważność do czasu realizacji, np. poprzez ustalenie terminu przyjęcia pacjenta do szpitala.…
Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.