Psychoterapia dzieci i młodzieży

Terapia indywidualna

Jest to psychoterapia podczas której dziecko/nastolatek spotyka się sam z terapeutą. W przypadku regularnej terapii spotkania powinny odbywać się raz w tygodniu. Podczas takich spotkań wspólnie z terapeutą dziecko pracuje nad różnymi aspektami swojej osobowości. Psycholog wzmacnia pożądane i dobre dla dziecka/nastolatka zachowania, dając mu poczucie bezpieczeństwa, ciepła drugiej osoby, możliwość wzmocnienia swojej odwagi, poczucia własnej wartości, niekiedy zrozumienia swoich zachowań, trudności ale także w wypadku dzieci możliwość dobrej zabawy.

Spotkania indywidualne dają również możliwość pracy z rodzicami, którzy są zachęcani to czynnego udziału we wsparciu dziecka. Terapeuta edukuje rodziców z zakresu postępowania z dzieckiem tak by czuło się wspierane, kochane i rozumiane, Zależnie od wieku i trudności dziecka czasami psycholog zaprasza rodziców na ostatnie 10 minut wizyty lub przeznacza jedno spotkanie co jakiś czas by działania terapeutyczne płynęły nie tylko ze strony psychologa, ale także rodziców. To sprawia, że dziecko czuje się wspierane i ważne.

W przypadku nastolatków poniżej 16 r.ż. psycholog prowadzący zawsze prosi o zgodę na rozmowę z opiekunami. Często bywa tak, że gdy mówimy z rodzicami o sprawach związanych z nastolatkiem. On sam jest obecny podczas takiej rozmowy.

Młodzież powyżej 16 r.ż. raczej sama decyduje o intensywności udziału rodziców w terapii i ewentualnych spotkaniach (jeśli psycholog takie zaleca). W przypadku młodzieży ważne jest ich poczucie bezpieczeństwa, wysoki poziom komfortu dialogu a także zaufania wobec terapeuty. Ujawnienie wiadomości objętych tajemnicą zawodową może nastąpić jedynie wtedy, gdy poważnie zagrożone jest bezpieczeństwo klienta lub innych osób.

Oferujemy pomoc w trudnościach tj.:

W przypadku dzieci, nie zawsze jest konieczna długoterminowa terapia, czasami wystarczy kilka spotkań które pomogą dziecku przełamać trudności. Ważna jest również rola rodzica który jest bardzo ważną częścią świata dziecka. Zachęcamy często rodziców do wspólnej pracy nad trudnościami dziecka i wsparcia go. Powoduje to wzrost motywacji u dziecka oraz zacieśnia więź z rodzicem. Bywa też tak, że wystarczy kilka konsultacji rodzicielskich które wzmocnią umiejętności wychowawcze rodziców, tym samym będą Państwo wiedzieli jak reagować na zachowania dziecka które chcemy wyeliminować by służyły jego rozwojowi i pokonywaniu problemu.

Translate »