POLECANE PRZEZ NAS PLACÓWKI:


TOWARZYSTWO POMOCY MŁODZIEŻY

⇒ Prowadzi nieodpłatne działania które są skierowane do młodzieży i młodych osób oraz ich rodzin szczególnie będących w trudnych sytuacjach życiowo – rodzinnych i są prowadzone w zależności od aktualnie realizowanych programów.

Uwaga! Nie jest wymagane skierowanie, tylko zameldowanie w Warszawie.

http://tpm.org.pl/


POZA SCHEMATAMI

⇒ W poradni Poza Schematami szczególnie polecamy zajęcia grupoweTrening Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży (z elementami TZA).

W szczególności polecamy udział w spotkaniach i zajęciach prowadzonych przez Annę Nykiel.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie internetowej placówki:

http://poza-schematami.pl/


SPECJALISTYCZNA PORADNIA RODZINNA – DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY

⇒ Poradnia prowadzi nieodpłatną pomoc, jednak warunkiem jej udzielenia jest zameldowanie na terenie Warszawy. Udzielana pomoc może być zarówno doraźna jak i długoterminowa.

Prowadzą:

 • Psychoterapię indywidualną i grupową
 • Psychoterapię dzieci i młodzieży
 • Psychoterapię par i rodzin
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych
 • Konsultacje rodzicielskie

Uwaga! Nie jest wymagane skierowanie, tylko zameldowanie w Warszawie.

http://sprwawer.pl/


FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ (dawniej FUNDACJA DZIECI NICZYJE)

⇒ Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę dąży do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości.

Chronią dzieci przed krzywdzeniem i pomagają tym, które doświadczyły przemocy, by znały swoje prawa, wierzyły w siebie i cieszyły się  życiem.

Realizują misję:

 • Oferują krzywdzonym dzieciom i ich opiekunom pomoc psychologiczną i prawną.
 • Uczą dzieci, jak mogą uniknąć przemocy i wykorzystywania.
 • Uczą dorosłych, jak traktować dzieci/co mogą zrobić, żeby nie były krzywdzone.
 • Informują dorosłych, jak reagować, gdy podejrzewają, że dziecku dzieje się krzywda.
 • Wpływają na polskie prawo, by jak najlepiej chroniło interes dziecka.

http://fdds.pl/


OŚRODEK DZIENNEJ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ

W  Ośrodku rehabilitują dzieci z różnorodnymi zaburzeniami wieku rozwojowego:

 • wrodzonymi wadami układu nerwowego,
 • chorobami metabolicznymi OUN,
 • zespołami genetycznymi,
 • obciążeniami okresu ciążowo – okołoporodowego,
 • deformacjami narządu ruchu w wyniku następstw urazów i chorób zapalnych OUN,
 • zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego,
 • zespołem mikrozaburzeń OUN,
 • zaburzeniami integracji sensorycznej,
 • wielowadziem,
 • zaburzeniami zmysłów wzroku, słuchu i mowy.

W szczególności polecamy udział w spotkaniach i zajęciach prowadzonych przez Annę Nykiel.

Uwaga! Wymagane jest skierowanie.

https://www.wsdz.pl/pl/pages/osrodek-dziennej-rehabilitacji-neurologicznej


ODDZIAŁ LECZENIA NERWIC DLA MŁODZIEŻY W ZAGÓRZU

⇒ Program terapeutyczny Oddziału Leczenia Nerwic dla Młodzieży „Zameczek” skierowany jest do młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym w wieku od 15 do 19 roku życia. Warunkiem podjęcia leczenia jest motywacja własna oraz aktywna współpraca ze strony rodziny.

Oferują pobyty dla adolescentów doświadczonych trudnościami emocjonalnymi ze spektrum:

 • zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem, lękiem (fobie szkolne), zaburzeń nerwicowych obsesyjno-kompulsywnych, adaptacyjnych, zaburzeń nerwicowych pod postacią somatyczną (P40-F48),
 • zaburzeń nastroju (P30-F39),
 • zaburzeń zachowania i emocji rozpoczynających się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym (F90-F98).

Prowadzą kompleksową pomoc w zakresie:

 • psychoterapii indywidualnej (dwa razy w tygodniu),
 • terapiigrupowej w ramach społeczności terapeutycznej (dwa razy w tygodniu),
 • konsultacji rodzinnych,
 • oddziaływań terapeutycznych (psychoedukacja, psychorysunek, zajęcia integracyjne, treningi umiejętności społecznych i wypełniania codziennych obowiązków),
 • terapii zajęciowej (możliwość wyboru zajęć sportowych, plastycznych, fotograficznych, gier i zabaw zespołowych, kulinarnych, relaksacji),
 • w razie potrzeby farmakoterapii.

Zapewniają całodobową opiekę lekarską, pielęgniarską oraz pomoc ze strony kadry wychowawców  w rozwiązywaniu problemów w nauce i w utrzymaniu ciągłości procesu dydaktycznego.

Oddział umożliwia kontynuowanie nauki w Zespole Szkół Specjalnych w Zagórzu na poziomie gimnazjalnym oraz licealnym w warunkach dostosowanych do problemów. Oferta terapeutyczna obejmuje także okres wakacyjny zachowując ciągłość leczenia ze zmodyfikowanym programem.

Uwaga! Wymagane jest skierowanie.

http://www.centrumzagorze.pl/psychiatria-i-uzaleznienia/oddzialy-stacjonarne/oddzial-leczenia-nerwic-dla-mlodziezy-w-zagorzu


ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA DZIECI W JÓZEFOWIE

⇒ Oddział psychiatrii dziecięcej w Józefowie przeznaczony jest dla dzieci do 15 roku życia. Celem oddziału jest postawienie diagnozy lekarskiej, włączenie leczenia (farmakoterapii, zaplanowanie psychoterapii), diagnoza psychologiczna, objęcie pacjenta i rodzinę psychoterapią, nadzór nad procesem leczenia w trakcie pobytu w szpitalu oraz wydanie stosownych zaleceń rodzinie i dziecku po wypisaniu ze szpitala.  Diagnostyka zaburzeń psychicznych oraz propozycje terapii prowadzone są zgodnie z obowiązującymi standardami diagnostyki i leczenia. W szpitalu dużą wagę przykłada się do przestrzegania praw dziecka/pacjenta.

Do oddziału w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci w nagłych stanach psychicznych:

 • po próbach samobójczych,
 • z zaburzeniami psychotycznymi,
 • z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi,
 • z zaburzeniami łaknienia wymagającymi hospitalizacji,
 • z zaburzeniami afektywnymi,
 • z zaburzeniami depresyjnymi,
 • z zaburzeniami nerwicowymi,
 • z upośledzeniem umysłowym,
 • z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Dzieci z wszelkiego rodzaju zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami adaptacyjnym, zaburzeniami funkcjonowania społecznego, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, zaburzeniami zachowania wymagającymi diagnostyki przyjmowane są według kolejności zgłoszeń na podstawie skierowania od specjalisty psychiatry, lekarza Pogotowia Ratunkowego lub lekarza pediatry z opinią psychologa.

Poza farmakoterapią oferują pacjentom inne formy leczenia takie jak:

 • psychoterapia indywidualna krótkoterminowa metodą behawioralno-poznawczą lub EMDR przeznaczona dla dzieci po ciężkich urazach psychicznych np. utrata bliskiej osoby,
 • terapia grupowa (małe formy teatralne, grupa dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, grupy dla dziewcząt, psychorysunek, drama, grupa dla osób nieśmiałych, muzykoterapia),
 • terapia zajęciowa (zajęcia stolarskie, plastyczne, kulinarne, zajęcia sportowe),
 • systemowa terapia rodzin.

W trakcie hospitalizacji dziecko ma zapewnioną opiekę pedagogiczną i naukę w szkole przyszpitalnej w zakresie obowiązującego programu szkolnego. Podczas terapii duże znaczenie ma współpraca z rodziną bądź opiekunami dziecka oraz współpraca z nauczycielami i pracownikami oświaty szkoły przyszpitalnej.

Oddział Psychiatryczny dla Dzieci, jako jedyna placówka w województwie mazowieckim, pełni ostry dyżur dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi do 15 roku życia. Zmodernizowana infrastruktura szpitalna zapewnia wysoki standard świadczonych usług oraz bezpieczeństwo pacjentom.

W szczególności polecamy udział w spotkaniach i zajęciach prowadzonych przez dr n. med. Pauline Rok-Bujko

Uwaga! Wymagane jest skierowanie.

http://www.centrumzagorze.pl/psychiatria-i-uzaleznienia/oddzialy-stacjonarne/oddzial-psychiatryczny-dla-dzieci-w-jozefowie


PORADNIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM W JÓZEFOWIE

⇒ Do zadań poradni należy leczenie zaburzeń emocjonalnych pacjentów w wieku od 2 do 18 lat lub starszych (jeśli kontynuują naukę), pomoc psychologiczna dla rodzin pacjentów, psychoedukacja dla rodziców, profilaktyka zaburzeń emocjonalnych oraz propagowanie wiedzy o zaburzeniach i formach leczenia.

Rodzaje leczonych zaburzeń to w szczególności całościowe zaburzenia rozwojowe, w tym ze szczególnym uwzględnieniem autyzmu dziecięcego, autyzmu atypowego, zespołu Aspergera, całościowych zaburzeń rozwojowych nieokreślonych.

Zakres realizowanych świadczeń to porady diagnostyczne, porady kompleksowo-konsultacyjne, program terapeutyczno-rehabilitacyjny (terapia indywidualna, terapia grupowa, terapia zajęciowa, logopedyczna, psychoedukacja dla rodzin).

Uwaga! Wymagane jest skierowanie.

http://www.centrumzagorze.pl/psychiatria-i-uzaleznienia/poradnie/poradnia-dla-osob-z-autyzmem-dzieciecym-w-jozefowie


PORADNIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM W WARSZAWIE

⇒ Poradnia realizuje świadczenia dla osób w wieku od 3 do 18 roku życia z całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem dziecięcym oraz zespołem  Aspergera.

W zakresie kompetencji Poradni pozostaje:

 • diagnostyka psychiatryczna i psychologiczna (porady diagnostyczne),
 • konsultacje psychiatryczne i psychologiczne (porady kompleksowo–konsultacyjne),
 • terapia grupowa i indywidualna w orientacji poznawczo–behawioralnej w ramach programu terapeutycznego,
 • zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców  pacjentów Poradni,
 • współpraca z rodziną oraz placówkami oświatowymi (przedszkola, szkoły, inne placówki) w celu umożliwienia dzieciom z autyzmem lub zespołem Aspergera generalizacji zdobytych  w czasie terapii umiejętności i wykorzystywania ich w grupach rówieśniczych i na kolejnych szczeblach edukacji.

W szczególności polecamy udział w spotkaniach prowadzonych przez Annę Nykiel.

Uwaga! Wymagane jest skierowanie.

http://www.centrumzagorze.pl/psychiatria-i-uzaleznienia/poradnie/poradnia-dla-osob-z-autyzmem-dzieciecym-w-warszawie


Cart Item Removed. Undo
 • No products in the cart.