Poradnictwo i diagnoza

Jeśli niepokoisz się zachowaniami swojego dziecka zachęcamy Cię do umówienia się na spotkanie konsultacyjne, w celu zasięgnięcia porady u psychologa który, postara się pomóc w sprecyzowaniu trudności twojego dziecka, zdiagnozowaniu i ewentualnej terapii.

Zawsze przed rozpoczęciem wspólnej pracy z pacjentem, psycholog diagnozuje problem, ustala cele, techniki, granice czy zasady terapii.

We współpracy z pacjentem psycholog nie ma obowiązku, wydać diagnozy pisemnej czy zaleceń. Jeśli życzysz sobie byśmy wydali opinię psychologiczną w formie pisemnej, prosimy o wcześniejszą informację. Można to uczynić zarówno na początku jak i w trakcie terapii.

W celu diagnozy psychiatrycznej, odsyłamy naszych pacjentów do zaprzyjaźnionego i cenionego przez nas specjalisty lek. Agaty Biernackiej – Bazyluk.


W przypadku dzieci do 3 r.ż. spotykamy się z rodzicami w następujący sposób:

1. Pierwsze spotkanie odbywa się tylko z rodzicami. Pozwala to na zapoznanie się  psychologa z problemem z jakim się zjawiliście.

Przed wizytą prosimy o pobranie ze strony pliku „Formularz wywiadu rodzicielskiego”, wypełnienie go i przesłanie do nas mailowo, bądź przyniesienie na spotkanie.

2. Drugie spotkanie odbywa się z dzieckiem oraz jego rodzicami. Pozwala to na poznanie dziecka, oraz sposobu jego funkcjonowania. Czasami jednak potrzebne jest kolejne spotkanie z dzieckiem. Psycholog po spotkaniu poinformuje czy następne spotkanie odbędzie się z dzieckiem czy tylko z rodzicami.

3. Trzecia wizyta. To drugie spotkanie dziecka z psychologiem – jeśli wcześniej psycholog poprosił o takie spotkanie.

4. Czwarte spotkanie odbywa się tylko z rodzicami. Umożliwia wydanie pisemnych lub ustnych zaleceń dla rodziców oraz ewentualnie ustalenie innych szczegółów co do kolejnych spotkań (terapii długo lub krótko terminowej).


W przypadku dzieci między 3 a 13 r.ż spotykamy się z rodzicami w następujący sposób:

1. Pierwsze spotkanie odbywa się tylko z rodzicami. Pozwala to na zapoznanie się przez psychologa z problemem z jakim się zjawiliście.

Przed wizytą prosimy o pobranie ze strony pliku „Formularz wywiadu rodzicielskiego”, wypełnienie go i przesłanie do nas mailowo, bądź przyniesienie na spotkanie.

2. Drugie spotkanie odbywa się z dzieckiem, które spędza całe spotkanie z psychologiem. Pozwala to na nawiązanie bezpiecznego kontaktu między psychologiem a dzieckiem oraz specjalistyczną obserwacją. Zależnie od decyzji psychologa, rodzice mogą być zaproszeni na ostatnie 10 – 15 minut spotkania. Czasami jednak potrzeba jest kolejnego spotkania z dzieckiem. Psycholog po spotkaniu poinformuje czy kolejne spotkanie będzie z dzieckiem czy tylko z rodzicami.

3. Trzecia wizyta. To drugie spotkanie dziecka z psychologiem – jeśli wcześniej psycholog poprosił o takie spotkanie.

4. Czwarte spotkanie odbywa się tylko z rodzicami. Na takim spotkaniu można otrzymać pisemną diagnozę lub informację psychologiczną. Zależnie od wcześniejszych ustaleń można otrzymać pisemne zalecenia do przedszkola, szkoły a także zalecenia dla rodziców które pozwolą na zbudowanie lepszych relacji w rodzinie, czy wsparcie dziecka w jego trudności. Psycholog podsumowuje swoje obserwacje, dzieli się nimi z rodzicami a także informuje o ewentualnej potrzebie psychoterapii.


W przypadku dzieci i młodzieży w wieku 13 a 16 r.ż. spotykamy się z rodzicami w następujący sposób:

1. Pierwsze spotkanie odbywa się tylko z rodzicami. Pozwala to na zapoznanie się przez psychologa z problemem z jakim się zjawiliście.

Przed wizytą prosimy o pobranie ze strony pliku „Formularz wywiadu rodzicielskiego”, wypełnienie go i przesłanie do nas mailowo, bądź przyniesienie na spotkanie.

2. Drugie spotkanie odbywa się z dzieckiem, które spędza całe spotkanie z psychologiem. Pozwala to na nawiązanie bezpiecznej relacji z młodą osobą, oraz podsumowanie i ustalenie planu działania na najbliższy czas. Na ostatnie 10 – 15 minut rodzice są zapraszani, psycholog podsumowuje spotkanie z nastolatkiem. Rodzice są zapoznawani zaleceniami psychologa i ewentualną potrzebą psychoterapii.


W przypadku młodzieży w wieku 16 a 18 r.ż spotykamy się w następujący sposób:

1. W zależności od trudności i decyzji nastolatka pierwsze spotkanie odbywa się w obecności rodziców, jednak młoda osoba ma prawo zadecydować o braku obecności rodziców podczas spotkania. Spotkania z nastolatkami muszą być zgodne zarówno z preferencjami rodziców, jak i małoletnich. Nastolatkowie nie zawsze są gotowi na włączenie rodziców w proces terapeutyczny, dlatego też tą decyzję zostawiamy im.

2. Kolejne spotkania odbywają się z nastolatkiem, zależnie od problemu i decyzji nastolatka, psycholog stara się zaprosić na spotkania rodziców, w celu budowania dobrej komunikacji a także kontaktu między rodzicami a dzieckiem. Jeśli jest taka potrzeba, psycholog zapoznaje rodziców z zaleceniami i ewentualną potrzebą psychoterapii.


 

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.