Neurologopeda – Marcelina Przeździęk


Neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta NDT-Bobath. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna, specjalność logopedia. Ukończyła podyplomowe studia neurologopedyczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako neurologopeda w Polskim Towarzystwie Stwardnienia Rozsianego i Ośrodku Intensywnej Terapii Olinek. Obecnie pracuje na Oddziale Dziennej Rehabilitacji Neurologicznej Warszawskiego Szpitala dla Dzieci i w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Aktualnie doktorantka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu.

Aktualnie przyjmuje pacjentów na oddziale Dziennej Rehabilitacji  Neurologicznej Warszawskiego Szpitala dla Dzieci, w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie a także w DRBEST.

Na spotkanie można się umówić poprzez Klinikę Doktora Best’a:

DR BEST Rehabilitacja


Specjalizuje się w diagnozie i terapii:

  • Neurologopedycznej niemowląt i dzieci z obciążonym wywiadem okołoporodowym i z zaburzeniami neurorozwojowymi
  • Zaburzeń artykulacyjnych u dzieci i dorosłych
  • Zaburzeń połykania u dzieci i dorosłych
  • Zaburzeń karmienia
  • Logopedycznej dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
  • Leurologopedycznej pacjentów z dyzartrią

Opinie możesz znaleźć i wystawić tutaj.

 Bezpośredni kontakt znajdziesz tutaj.

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.