Logopeda – Ewa Jurgiel


Jest nauczycielem i logopedą z kilkuletnim stażem pracy w szkołach podstawowych i gimnazjum, a także terapeutą integracji sensorycznej. Swoje kwalifikacje zawodowe zdobywała po przez ukończenie studiów podyplomowych z zakresu Logopedii ogólnej w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy, a także studiów podyplomowych z zakresu Logopedii szkolnej, jak i profilaktyki i socjoterapii prowadzonych na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ukończyła także studia magisterskie z zakresu ekonomii na Uniwersytecie Szczecińskim oraz studia licencjackie z zakresu pedagogiki w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej, a także politologię o specjalności nauczycielskiej- edukacja wiedzy o społeczeństwie i historii w państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Pile.  Ukończyła także dwu stopniowy kurs w Centrum Integracji Sensorycznej Slnet, uprawniający ją do prowadzenia terapii i diagnozy osób z nadwrażliwością psychoruchową.

Swoje wykształcenie uzupełniłam o kursy kwalifikacyjne z zakresu oligofrenopedagogiki i wychowania do życia w rodzinie.
Jej przygoda z logopedią rozpoczęła się, dzięki pracy nauczyciela z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wtedy to postanowiła zgłębić swoją wiedzę w tej dziedzinie, a jej praca stała się pasją.

W Szwecji mieszka od czterech lat. Obecnie pracuje jako nauczyciel specjalny w szwedzkiej szkole. Mieszka i pracuje w Hulu Tvarred.

Jest właścicielką strony Polski Logopeda w Szwecji.


Bezpośredni kontakt znajdziesz tutaj.

Translate »