Katarzyna Czyżycka


Logopeda, pracujący z dziećmi od 2012 roku. Pracuje jako logopeda dzieci dwujęzycznych oraz nauczyciel języka polskiego jako drugiego. Jest terapeutą dzieci niemówiących, dzieci z każdym opóźnieniem w rozwoju mowy niezależnie od przyczyny tego opóźnienia, dzieci z wadami wymowy. Często współpracuję z logopedami z całego świata po to, by jeszcze lepiej poznać drugi język dziecka. Pomaga dzieciakom myśleć i mówić po polsku. Współpracuje także z psychologami zajmującymi się rodzinami dwujęzycznymi, po to byśmy jako zespół mogli pomóc całej rodzinie. Aktualnie przyjmuje w Centrum Głoska.


Opinie możesz znaleźć tutaj.

Bezpośredni kontakt znajdziesz tutaj.

Translate »