Jakie pytania mogą paść na pierwszym spotkaniu z psychiatrą?

JAKIE PYTANIA MOGĄ PAŚĆ NA PIERWSZYM SPOTKANIU Z PSYCHIATRĄ?

Spotkanie z psychiatrą, bywa trudne. Często przed spotkaniem, pacjenci mają różnego rodzaju wyobrażenia na ten temat, nie wiedzą czego się spodziewać, jak się przygotować. Ten artykuł ma za zadanie pomóc Ci w tym czego możesz spodziewać się na spotkaniu z lek. psychiatrą. Pamiętaj jednak, że zawsze gdy czujesz się niekomfortowo u jakiegokolwiek specjalisty, podejrzewasz, że to co mówi jest niestosowne, lub obraża Cię, masz prawo, nie wrócić. Ważne jest by mieć tą świadomość, szczególnie w przypadku psychiatry i psychologa, ludzi którzy mają towarzyszyć Ci w drodze zdrowienia. Psychiatrzy często dają przestrzeń na opowiedzenie historii o swoim życiu i z tym czym się dana osoba mierzy. Gdy informacji udzielonych przez osobę jest za mało, lekarz ewentualnie dopytuje. Gdy ktoś nie jest w stanie powiedzieć samodzielnie, naprowadza zadając pytania.

Informacje o  jakie może zapytać psychiatra to:

 1. Czysto techniczne czyli dane osobowe:

⇒ imię i nazwisko, imiona rodziców, nazwisko panieńskie, data i miejsce urodzenia, pesel, stan cywilny, adres, zawód, miejsce pracy lub nauki.

 1. Dane rodzinne:

⇒ poważne choroby w rodzinie bliższej i dalszej, szczególnie choroby neurologiczne i psychiczne (też uzależnienie i samobójstwa), pokrewieństwo między rodzicami, ich wiek przy twoim urodzeniu, informacje na temat rodzeństwa.

 1. Środowisko pochodzenia:

⇒ środowisko społeczne w jakim się wychowywałeś, w jakim aktualnie funkcjonujesz, zawód rodziców, z jakiego związku rodziców pochodzisz (formalny, nieformalny, inne), wykształcenie rodziców, stosunek środowiska do ciebie w dzieciństwie (lubiany w grupie, nielubiany, dręczony), przestępczość w rodzinie czy w najbliższym otoczeniu.

 1. Dane rozwojowe i lata dziecięce:

⇒ czy występowały jakieś choroby u matki w trakcie ciąży i po, np. zażywane przez nią leki, urazy porodowe, czy masz wrodzone wady rozwojowe, przebyte choroby wieku dziecięcego, jak przebiegał rozwój we wczesnych latach dziecięcych (0-7lat)

 1. Dane z lat 7-13 lat:

⇒ cechy charakteru jako dziecka, trudności wychowawcze, cechy, zachowanie w domu i szkole, sytuacja w domu, rozwój umysłowy i intelektualny (wcześniejsze diagnozy, uczęszczanie na zajęcia prowadzone przez psychologów/socjoterapeutów/pedagogów, wczesne wspomaganie itd.) rozwój uczuciowy, towarzyskość, stosunek do rówieśników, uspołecznienie, nadwrażliwość (na np. dźwięki, dotyk), postępy w nauce (czy były trudności), szczególne uzdolnienia (osiągnięcia w olimpiadach, zawodach), seksualizm dziecięcy, zmiana charakteru i zachowania w okresie pokwitania.

 1. Dane z lat 14-21 lat

⇒ przebieg nauki (trudności), ukończenie szkoły (równo z rówieśnikami, powtarzanie klasy), wyuczony zawód, trudności wychowawcze w okresie pokwitania, kontakty rodzinne i sytuacja w rodzinie, używanie środków psychoaktywnych, kontakt z subkulturami, kiedy nastąpiła mutacja głosu, pojawienie się zarostu u chłopców i miesiączki u dziewcząt, życie płciowe.

 1. Kolejne lata życia

⇒ życie miłosne, ew. związek małżeński, potomstwo, wykonywany zawód, źródła utrzymania, stosunki rodzinne, życie płciowe, używanie środków psychoaktywnych, palenie tytoniu, nadużywanie leków. U kobiet: ciąże, ich przebieg, ostatnia miesiączka, dolegliwości okresu przekwitania.

 1. Przebyte choroby:

⇒ choroby zakaźne, choroby ogólne, operacje, wypadki i urazy ze szczególnym uwzględnieniem urazów czaszkowo-mózgowych, uzależnienia od alkoholu i innych środków, zaburzenia życia płciowego, choroby organiczne układu nerwowego ośrodkowego i obwodowego, choroby zawodowe, warunki pracy.

 1. Opis dawnych zaburzeń psychicznych:

⇒ czas wystąpienia i leczenie, jeśli posiadasz karty wypisu, warto ze sobą zabrać.

 1. Sprawy sądowe i dochodzenia: karalność:

⇒ odbyte kary więzienia i inne, kolegium, dochodzenia prokuratorskie, zatargi z policją, aktualne postępowanie śledcze lub sprawy sądowe.

 1. Przyczyny choroby wg. ciebie:

⇒ zdarzenia losowe, nieudane małżeństwo/związek, nieszczęśliwa miłość, dawne przeżycia (jakie?), uzależnienia (behawioralne lub od substancji psychoaktywnych), przepracowanie.

A jak było wcześniej?

 1. Osobowość przed zachorowaniem:

⇒ cechy charakteru, temperamentu, intelektu, uczuciowości, dziwactwa, skrupulatyzm, pedantyzm, drażliwość, wybuchowość, skłonności sadystyczne i masochistyczne, kłamliwość, skłonności aspołeczne, umiejętność przyznawania się do błędów i korygowania swoich zachowań, wytrwałość w realizowaniu celów. Pytania często dotyczą tego jaka dana osoba była, gdy nie mierzyła się z trudnością.

 1. Początek i przebieg obecnej trudności/zaburzeń:

⇒ pierwsze oznaki, opis objawów, ich nasilenie i przebieg, zmiana osobowości, zmiana w stosunku do otoczenia, zaburzenia przytomności i świadomości, zmienność nastroju – intensywność, specyfika, urojenia, omamy, aktywność (zwiększona lub zmniejszona), sen (bezsenność, nadmierna senność), łaknienie, jadłowstręt lub obżarstwo, myśli lub zamiary samobójcze, samookaleczenia, zmiany zachowania, zmiany życia płciowego, zaburzenia pamięci (zdolność zapamiętywania, przypominania) i sprawności intelektualnej, otępienie, natręctwa myślowe i ruchowe, zachowania agresywne wobec otoczenia, dotychczasowy przebieg leczenia (leczenie na własną rękę, u internisty), ostatnio przebyte choroby somatyczne (bule brzucha, bule głowy, biegunka, wysypka).

 


NASI SPECJALIŚCI


Autor: Magdalena Bogusz

⇒ Uważasz, że brakuje jeszcze czegoś w tym artykule, występują jakieś błędy, lub chciałbyś by pojawił się nowy, wyjaśniający zagadnienia dotyczące psychologii, psychiatrii, psychoterapii. Skontaktuj się z nami.

⇒ Masz jakieś pytania dotyczące opieki psychologiczno psychiatrycznej w Polsce lub w Szwecji, skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na te pytania.


 

Cart Item Removed. Undo
 • No products in the cart.