Czy potrzebuję skierowania do psychologa?

CZY POTRZEBUJĘ SKIEROWANIA DO PSYCHOLOGA?

Tak. Jednak w niektórych poradniach nie jest wymagane skierowanie, taka informacja zazwyczaj znajduje się na stronie placówki. Dlatego jeśli sytuacja danej osoby jest poważna, i potrzebuje szybkiej pomocy, ma prawo zgłosić się bezpośrednio na oddziale SOR. Tam zawsze mają za zadanie zaopiekować się stanami ostrymi. Jednak jeśli stwierdzą, że sytuacja nie wymaga pilnej pomocy, mogą skierować taką osobę do innej placówki.

Kto może wystawić skierowanie do psychologa?

Najczęściej wystawia takie skierowanie lekarz pierwszego kontaktu (internista), psychiatra. Ale także inni lekarze mają takie prawo.

Skierowanie wystawia:

  • na badania diagnostyczne, na świadczenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, na leczenie uzdrowiskowe, na rehabilitację leczniczą, opiekę długoterminową – lekarz POZ lub inny lekarz udzielający świadczeń w ramach ważnej umowy z NFZ. Jeżeli pacjent objęty opieką specjalisty wymaga wykonania niezbędnych, dodatkowych badań diagnostycznych, skierowania na te badania wystawia świadczeniodawca udzielający świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dotyczy to również lekarza specjalisty, do którego pacjent ma prawo zgłosić się bez skierowania;
  • na badania diagnostyczne kosztochłonne (np. tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) – lekarz będący lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego w poradni, która zawarła umowę z Funduszem na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, rehabilitację lub psychiatrię, prowadzący leczenie pacjenta i stwierdzający potrzebę wykonania danego badania (w przypadkach uzasadnionych medycznie);
  • na leczenie szpitalne – każdy lekarz. Nie musi być to lekarz ubezpieczenia zdrowotnego!
  • na leczenie uzdrowiskowe – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego;
  • na transport sanitarny – zlecenie wystawia lekarz/felczer ubezpieczenia zdrowotnego;
  • na transport sanitarny w POZ – zlecenie wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.
  • na realizację zleceń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ – zlecenie wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej i inni lekarze ubezpieczenia zdrowotnego.

Uwaga! Świadczenia udzielone pacjentowi bez skierowania – poza wymienionymi przypadkami – nie są finansowane przez NFZ, a ich koszty mogą obciążyć pacjenta.

 


NASI SPECJALIŚCI


Autor: Magdalena Bogusz

⇒ Uważasz, że brakuje jeszcze czegoś w tym artykule, występują jakieś błędy, lub chciałbyś by pojawił się nowy, wyjaśniający zagadnienia dotyczące psychologii, psychiatrii, psychoterapii. Skontaktuj się z nami.

⇒ Masz jakieś pytania dotyczące opieki psychologiczno psychiatrycznej w Polsce lub w Szwecji, skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na te pytania.


 

Źródła:

  1. https://skierowania.nfz.gov.pl/
  2. http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informacje-o-swiadczeniach/

 

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.