Category: Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ

Przychodnie przyjmujące na fundusz nfz Psycholog. Psychiatra, terapia indywidualna, terapia grupowa

PRZYCHODNIE PRZYJMUJĄCE NA FUNDUSZ NFZ PSYCHOLOG. PSYCHIATRA, TERAPIA INDYWIDUALNA, TERAPIA GRUPOWA Link niżej pokaże Ci gdzie się leczyć, na NFZ. Należy wybrać województwo, powiat i poradnię specjalistyczną. Ze specjalizacji zajmujących się zaburzeniami psychicznymi mamy do…

Jak długo są ważne skierowania do psychologa?

JAK DŁUGO SĄ WAŻNE SKIEROWANIA DO PSYCHOLOGA? Zazwyczaj skierowanie jest ważne dopóty, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych. Zachowuje ono swoją ważność do czasu realizacji, np. poprzez ustalenie terminu przyjęcia pacjenta do szpitala.…
Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.